top of page

 

Grunnmuren i tenkningen vår

 

Målet med utviklingsprosjekter er varig endring. Det forutsetter at prosjektene har en praktisk vinkling og tar utgangspunkt i virksomhetens, ledernes og medarbeidernes konkrete arbeidssituasjon. Systematisk arbeid med sentrale temaer i organisasjonens hverdag gjør det mulig å forbedre arbeidsmåtene samtidig som menneskene lærer.

 

Gjennom mer enn 30 år har Ledelse på norsk benyttet et tidløst, egenutviklet verktøysett som setter oss i stand til å analysere og forstå alle sider av arbeidshverdagen.  De enkle metodene våre springer ut av årelang praksis, og de virker. Det kan vi si fordi sentrale norske og internasjonale bedrifter har oppnådd dokumenterbar og varig endring i samarbeid med oss.  Vår måte å tenke og arbeide på gir høy endringsberedskap.

 

Verktøykassen vår:

  • Y-modellen analyserer virksomhetens utviklingsprosesser

  • X-modellen analyserer arbeidssituasjoner og -prosesser

  • Et sett med kommunikasjonsverktøy analyserer kommunikasjons- og relasjonskvalitet.

 

Det som skiller våre modeller fra de fleste andres er at de viser hvordan oppgaver og personer i virksomheten påvirker både arbeidsmåte og resultater. Det gjør modellene spesielt godt egnet i alle typer evalueringsarbeid.

 

Slik arbeider vi: fra praksis til dokumentasjon og deling

 

Arbeidsmåten vår er tredelt:

 

  1. praktisk utviklingsarbeid hos kunden basert på langsiktige samarbeidsavtaler med god oppfølging
     

  2. dokumentasjon og overføring av kunnskap til kunden ved hjelp av arbeidsverktøyene våre
     

  3. formidling av læringserfaring og ny kunnskap om virksomhetsutvikling gjennom bokutgivelser, seminarer og forelesninger på universiteter og høyskoler.

 

Vi har utgitt flere fagbøker som brukes aktivt i arbeidet vårt. Les mer her: Bøker

 

Gjennom systematisk dokumentasjon og praktiske arbeidsmetoder som beskriver og analyserer både sak- og personsiden kan vi evaluere arbeidet vårt.

Om organisasjoners tidløshet

Fundamentet for arbeidet vårt er dette:

«Ja verden forandrer seg, og det kommer den til å

fortsette med. Men dette betyr ikke at vi bør slutte å

lete etter tidløse prinsipper. Se slik på det: Mens

ingeniørenes metoder er i stadig utvikling og

forandring, holder fysikkens lover seg noenlunde

fasttømret. Jeg foretrekker å betrakte arbeidet vårt

som en leting etter tidløse prinsipper - fremragende

organisasjoners varige fysikk- som holder seg like

riktige og relevante uansett hvordan verden

forandrer seg rundt oss. Jada, den spesifikke

anvendelsen vil forandre seg (ingeniørarbeidet),

men visse tidløse lover for organisert menneskelig

innsats (fysikken) vil bestå»

                                                                       J. Collins (2003)

bottom of page