top of page

Om oss

 

Fagmiljøet Ledelse på norsk ble etablert i januar 1991 av nå avdøde sosialøkonom Åge Sørsveen og psykologspesialist Ingeborg Baustad. I dag ledes arbeidet av Ingeborg Baustad i nært samarbeid med Ivar Borgen som har lang ledererfaring og spisskompetanse innen HR og HMS.  Organisasjonspsykolog Eli D. Andersen har vært med siden starten, og vi har nylig knyttet til oss siviløkonom Lene Flem Debess som har mange års erfaring som leder og fagperson innenfor organisasjonsutvikling og HR.

 

Ledelse på norsk er en nettverksorganisasjon. Vi knytter til oss personer som læres opp og sertifiseres i arbeidsmetodene våre. Disse utgjør sammen med oss stammen i fagmiljøet vårt.

 

Vi har egne programmer for utviklingskonsulenter. Disse inneholder faglige samlinger, prosjektarbeid i virksomheter og veiledning. Målet vårt er at kunden skal kunne bruke verktøyene i hverdagen uten å være avhengig av ekstern konsulenthjelp. Nøkkelpersoner hos kunden læres derfor opp i arbeidsmetodene våre gjennom praktisk utviklingsarbeid i egen virksomhet. De inngår deretter i fagmiljøet vårt og brukes også i andre bedrifter.

Ingeborg Baustad (1957), Daglig leder og fagansvarlig

Ingeborg Baustad er cand.psychol. fra Universitetet i Bergen med spesialisering i organisasjonspsykologi (NPF). Sammen med Åge Sørsveen (1939 – 2022) grunnla hun i 1991 fagmiljøet Ledelse på norsk; Baustad og Sørsveen.  Ingeborg har nærmere 40 års erfaring som fagperson og som leder innen linjeledelse, HR/organisasjon og kommunikasjon, og som konsulent innenfor feltet organisasjonsutvikling og omstilling i vid forstand. Før hun startet som konsulent var hun ansatt i Shell, og senere en del av toppledelsen i Gjensidige og Aker Betong. I dag er Ingeborg ansvarlig for drift og utvikling av Ledelse på norsk.  

Kontaktinformasjon: ingeborg@ledelsepanorsk.no

Ivar Borgen (1972), Partner

Ivar Borgen har mange års erfaring innenfor linjeledelse, HR, HSE og logistikk og arbeidsprosesser. Han har vært medlem av toppledergrupper siden 2011 og har arbeidet for Posten Norge, Ikea, Plantasjen og Nille. I dag er han HR/HMS-Manager i Klinger Westad AS og partner i Ledelse på norsk. Ivar har ledet store omstillingsprosesser og vært involvert i både nedbygging og oppbygging av virksomheter. Organisasjons- og ledelsesutvikling er hans spesialfelt. Han har bakgrunn fra BI og har samarbeidet med Ledelse på norsk siden 2007.  Ivar har i mange år vært med i fagstaben for programmet Ledelse; fra prinsipper til resultater. Han har et spesielt ansvar for vår nettbokhandel (se Bøker).

Kontaktinformasjon: ivar@ledelsepanorsk.no

Tel +47 48118487

Eli Drægalid Andersen (1961), Partner

Eli er utdannet cand. psychol fra Universitet i Oslo med spesialisering i organisasjonspsykologi (NPF).

 Hun har vært med i fagmiljøet vårt fra starten av og har lang erfaring innen organisasjons- og ledelsesutvikling, både som leder og som konsulent i inn- og utland. Ledererfaringen sin har hun fra Gjensidige, Alfa Livsforsikring, Avonova og Posten. Hun har også arbeidet klinisk som psykolog med utgangspunkt i kognitiv psykologi. Eli har vært del av den faste staben i ledelsesutviklings-programmet vårt i mange år. Hun er i dag kommunalsjef HR i Ringerike kommune og en del av kommunens toppledergruppe.

Kontaktinformasjon: eli@ledelsepanorsk.no   Tel +47 90033355

Lene Flem Debess (1977), Partner

Lene Flem Debess begynte som partner hos oss etter at hun etablerte People Mode AS i mars 2023. Hun har samarbeidet med Ledelse på norsk siden 2007 i lederstillinger innen HR- og opplæring i Sparebanken Møre og Ekornes og senest som HR- og organisasjonsdirektør og medlem av toppledergruppen i Optimar AS. Lene er siviløkonom fra NHH med en Executive MBA i strategisk ledelse fra samme sted. Hun har i flere år vært med i fagstaben for ledelsesutviklingsprogrammet vårt. Lene har erfaring innenfor linjeledelse, strategisk HR, kommunikasjon og opplæring. Hun har ledet store omstillingsprosesser og arbeidet med ledelses- og organisasjonsutvikling.

Kontaktinformasjon: lene@peoplemode.no eller lene@ledelsepanorsk.no  Tel +47 92012022

bottom of page