top of page

Vår grunnlegger

 

Åge Sørsveen (1939-2022) fra Moelv var sosialøkonom og etablerte Ledelse på norskBaustad og Sørsveen sammen med Ingeborg Baustad i januar 1991. Han hadde da arbeidet i mange år med virksomhetsutvikling gjennom fagmiljøene Norsk Center for Organisasjonslæring og spesielt IOL (Institutt for Individ og Organisasjonslæring) som han var med på å etablere. Mange av våre sentrale arbeidsmodeller så dagens lys i denne perioden. Vi videreutviklet dem til praktiske arbeidsverktøy med mange bruksområder.

I Ledelse på norsk var Åge en pådriver for å  forbedre, konkretisere og ikke minst dokumentere arbeidsverktøyene sammen med oss andre. Målet var å gjøre dem så enkle at de kunne brukes av alle i en virksomhet. Vår oppgave som konsulenter var å være hjelpere i en tidlig fase og deretter følge opp og veilede. 

Modellene skulle være språket som drev utviklingsarbeidet fremover i den praktiske arbeidshverdagen. Spesielt X-modellen er genial i sin enkelhet og relevans. Den viser hva ledelse krever. Det handler om to ting: Å lede arbeidsprosesser og å lede mennesker. Eller med Åges ord: Ledelse er både sak og person!

Det var derfor naturlig at han var opptatt av  kommunikasjonens betydning for læring og resultater. Det førte til at verktøykassen ble utvidet med  egne modeller til bruk i praktisk utviklingsarbeid. Den mest kjente er kommunikasjonstrappa (se «Kommunikasjon som ressurs», Baustad og Sørsveen 2011).

Åge mente at mange av de eksisterende modellene innenfor organisasjonsfeltet var for teoretiske og dermed tilslørte det som virkelig foregikk i arbeidshverdagen. Psykologen Carl Rogers var et av hans store forbilder når det gjaldt å forstå kommunikasjonens betydning, og spesielt kommunikasjonsnivå -modellen er inspirert av Rogers’ tenkning og arbeid. Den norske sosiotekniske tradisjonen til Einar Thorsrud har også mye til felles med vår arbedsform. X-modellen hører inn under det som kalles «IPO»-modeller (input, prosess og output) innenfor den vitenskapelige organisasjonslitteraturen (se Erling S. Andersen «X-modellen i et teoretisk perspektiv» i X-modellen: Et universalverktøy for ledere og organisasjonsutviklere; Baustad og Sørsveen 2006). X-modellen ble til i Norge uavhengig av de internasjonale strømningene.

I de over 30 årene Åge var engasjert i Ledelse på norsk sammen med Ingeborg og andre var det svært høy aktivitet. Åge var glødende opptatt av arbeidet sitt, og et hovedmål var å dokumentere læring og erfaringer som ble gjort ute hos kundene for så å dele disse med andre. Det førte blant annet til at Ledelse på norsk så langt har gitt ut til sammen seks bøker, de fem siste på eget forlag med nettbokhandel.

Åge huskes av mange for sitt engasjement og kraften han la i enkeltpersoners utvikling, men også for målet om at virksomheten alltid skulle oppnå synlige resultater både på bunnlinjen og i form av læring. Åge var unik og ga seg ikke før resultatene kom. For ham var arbeidet en livsstil, og han stilte store krav til seg selv og andre. Han var en sentral læremester for mange. Gjennom hans tydelige og personlige tilbakemeldinger utviklet vi oss og fikk verdifull læring. Ingen vi har møtt kan måle seg med ham!  

 

Mia Bergmann, tidligere innovasjonsdirektør i Mills og nåværende styreleder i Risør kammermusikkfest:

Åge Sørsveen var min første, viktige coach da jeg var ny som toppleder. Åge så meg og var ærlig og direkte. God dialog kombinert med verktøyet til Ledelse på norsk gjorde at jeg fikk et tydeligere bilde av mine sterke sider og forsto hva jeg selv måtte gjøre for å oppnå personlige og faglige resultater.

Lederutvikling handler om å utvikle hele mennesket. Samarbeidet med Åge var berikende, og han introduserte meg også til kammermusikken. Hans engasjement for klassisk musikk var dypt og hjertelig. Åge var en drivkraft i Risør kammermusikkfest hvor han var styreleder i mange år. Han brukte mye tid på å utvikle styrearbeidet for å sikre bredde og nytenkning.

 

bottom of page