top of page

Bøker

Ledelse på norsk har utgitt en rekke fagbøker innen organisasjonsutvikling, ledelse og kommunikasjon.

For å bestille bøker sender du en epost til post@ledelsepanorsk.no der du oppgir hvilke bøker du ønsker, og i hvilket antall, navn og forsendelsesadresse. Du vil etter kort tid motta en faktura der også frakt inngår i beløpet. Så snart beløpet er innbetalt på VIPPS nummer 831349
 vil bøkene bli sendt.

Fraktpriser med Postens Norgespakke:

0-5 kg: Kr 70,-

5-35 kg: Kr 129,-

For større forsendelser vil andre priser gjelde. Kontakt oss for informasjon.

Vekst og utvikling

 

Ingeborg Baustad, Åge Sørsveen og Marit Sagen Åstvedt (red.)

 

Boken oppsummerer lærdommen vi har høstet gjennom 25 år som organisasjonsutviklere i norsk samfunnsliv.

 

I første del, VEKST, beskriver vi typiske trekk ved norske virksomheter som lykkes over tid. Finnes det en norsk suksessformel for langsiktig vekst? Hvordan kan vi dra nytte av andres erfaring i en situasjon der både næringsliv og det offentlige har behov for omstilling?

I andre del, UTVIKLING, gjennomgår vi eksempler på praktisk bruk av vår arbeidsmetodikk og våre verktøy.

 

Tankegangen vår er helhetlig og godt dokumentert, arbeidsmetoden er velprøvd, og verktøykassen vår er enkel å kommunisere. Vi forsvarer navnet Ledelse på norsk.

Paperback. 

Kr 300.- 

Kommunikasjon som ressurs

Ingeborg Baustad og Åge Sørsveen (red.)

 

I denne boken viser vi at kommunikasjon må behandles som en ressurs på lik linje med andre ressurser. Kommunikasjon er en selvfølgelig del av alle arbeidsprosesser, men bevisstheten om hva den betyr er lav. Kommunikasjonskvaliteten påvirker både effektivitet, måloppnåelse og de arbeidsresultatene vi faktisk oppnår. Vi presenterer et gjennomarbeidet og godt utprøvd språk som setter oss i stand til å snakke om kommunikasjon.

Vi legger også frem et verktøysett som gjør det mulig å styrke kommunikasjonskvaliteten. Gjennom eksempler fra hverdagen forklarer vi hvordan  arbeidsprosesser kan forbedres og hvor viktig kommunikasjon er for å forstå andre kulturer enn vår egen.

Forfatterne kjenner lederes og medarbeideres hverdag fordi de har levd med i den. Du vil derfor finne din egen arbeidssituasjon godt beskrevet i ditt eget hverdagsspråk.

Innbundet.

Kr 200,- (redusert pris)

Ledelse i hverdagen

 

Ingeborg Baustad og Åge Sørsveen

Denne boken tar utgangspunkt i de oppgaver og utfordringer som preger lederlivet. Den beskriver hvorfor arbeidshverdagen blir som den blir og hvordan lederen selv bidrar til dette, på godt og vondt. Dessuten viser boken hva lederen selv kan gjøre for å få en mer produktiv, lærerik og utviklende hverdag. Målet er å gi et klarere bilde av hva ledelse egentlig er. Hva er lederoppgavene? Hva gjør ledere når de leder? Hva slags resultater skal de levere?

Skjermbilde 2023-05-31 kl. 12.17.26.png

Forfatterne gir sine svar på spørsmålene ved hjelp av  modellene til Ledelse på norsk: Y- og X-modellen og  kommunikasjonsmodellene. Forfatterne viser også konkret hvordan ledere kan forbedre sin arbeidssituasjon og sine resultater. 

Innbundet

Kr 375,-

X-MODELLEN

 

Et universalverktøy for ledere og organisasjonsutviklere

Ingeborg Baustad og Åge Sørsveen (red)

 

Hensikten med boken er å øke kjennskapen til X-modellen og de ulike måtene den kan brukes på. Modellen er et resultat av  systematisk og kontinuerlig utprøving over mange år.  Den er et flerbruksverktøy i ledelses- og   organisasjonsutviklingsarbeid, og i motsetning til mange andre modeller har den sine røtter i arbeidshverdagen. Den tematiserer behov og krav som er enkle å kjenne seg igjen i, og den fungerer som et bruksverktøy når det gjelder å forbedre menneskers og organisasjoners dagligliv.

Boken er en artikkelsamling med både norske og engelskspråklige bidrag, og den inneholder både teoretiske og praktiske beskrivelser av X- modellen. Forfatterne viser hvordan verktøyet ble til, hvilken plass det har innenfor organisasjonsutviklingsteori og hvordan det kan brukes i praktisk forbedringsarbeid.

Innbundet.

Kr 375,-

Veileder eller villeder?

 

Ledelseskonsulenten i et kundeperspektiv

Ingeborg Baustad


Norske virksomheter er storforbrukere av konsulenttjenester. Det er kostbart, og de utviklingsprosessene som settes i gang, gir dessverre ikke alltid det resultatet oppdragsgiveren hadde håpet på. I noen tilfeller er konsulentens kompetanse eller arbeidsmåte mangelfull. Andre ganger stiller konsulenten feil diagnose eller unnlater å gå dypt nok inn i oppdraget. Det vanligste problemet er likevel at utviklingsarbeidet ikke er grundig nok og at oppdragsgiveren ikke har definert sine behov klart nok før ekstern hjelp hentes inn.

Dessuten foregår utviklingsaktivitetene ofte på siden av bedriftens kjernevirksomhet, og man er seg ikke bevisst at varige resultater forutsetter langsiktig arbeid der stein legges på stein og der man ikke til stadighet endrer fokus.

Boken er sjelden i sitt slag og viser gjennom praktiske eksempler hvordan kvaliteten i utviklingsarbeidet kan styrkes og resultatene bedres. Boken er nyttig for konsulenter, interne utviklingsressurser, ledere og studenter.

Innbundet.

Kr 175,- (redusert pris),

bottom of page